แนะนำ 2019

ตัวเลือกของบรรณาธิการ

เคล็ดลับที่ 1: วิธีการที่จะได้รับบุคคลที่ปิด
จากการเพาะปลูกในท้องถิ่นปฏิทินตามฤดูกาลสำหรับผัก
ระเบียงสวยงามพื้นด้านขวาของระเบียง

ทำอย่างไรจึงจะถึงวันแห่งไซริลและเมโทเดียสในสาธารณรัฐเช็ก

Anonim

ในทุกประเทศสลาฟคริสเตียนให้เกียรติหน่วยความจำของพี่ชายสองคน - เซนต์สไซริลและเมโทเดียส "ครูสโลวีเนีย" ผู้สร้างตัวอักษรสลาฟและนักแปลของหนังสือกรีก ในนามของจักรพรรดิไบแซนไทน์คอนสแตนตินพี่น้องกลายเป็นผู้สอนศาสนาในอาณาจักรบัลแกเรียและมอเรเวีย ต้องขอบคุณพวกเขาชาวสลาฟจึงสามารถอ่านพระวจนะของพระเจ้าเป็นภาษาแม่ของพวกเขาได้

Top