แนะนำ 2019

ตัวเลือกของบรรณาธิการ

เคล็ดลับที่ 1: วิธีการที่จะได้รับบุคคลที่ปิด
จากการเพาะปลูกในท้องถิ่นปฏิทินตามฤดูกาลสำหรับผัก
ระเบียงสวยงามพื้นด้านขวาของระเบียง

วันหยุดของคริสตจักรคือวันที่ 22 พฤษภาคม

Anonim

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมคริสตจักรออร์โธดอกรัสเซียจำนักบุญที่รักและเคารพนับถือมากที่สุดคนหนึ่งในรัสเซีย - นิโคลัส ในวันนี้พระบรมสารีริกธาตุของพระองค์ถูกย้ายไปยังบารีเมืองอิตาลีจากโลกไลเซีย ผู้คนในวันที่ 22 พฤษภาคมเรียกว่าวันแห่งฤดูใบไม้ผลินิโคล่า

Top