แนะนำ 2019

ตัวเลือกของบรรณาธิการ

เคล็ดลับที่ 1: วิธีการที่จะได้รับบุคคลที่ปิด
จากการเพาะปลูกในท้องถิ่นปฏิทินตามฤดูกาลสำหรับผัก
ระเบียงสวยงามพื้นด้านขวาของระเบียง

มีการเฉลิมฉลองวันหยุดอะไรในวันที่ 20 กันยายน

Anonim

20 กันยายนไม่ใช่เหตุผลมากเกินไปสำหรับการเฉลิมฉลอง อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ใช้ไม่ได้กับพนักงานของหน่วยงานบุคลากร - ในวันนี้พวกเขาฉลองวันหยุดอาชีพ

Top